Disclaimer-Het Leidsch Singelspel

Het Leidsch Singelspel is een product van The City Plug-in. Bij het ontwerpen van Het Leidsch Singelspel is getracht om een correcte weergave van de geschiedenis te geven. Voor The City Plug-in is dit een uitzondering, aangezien zij gewoonlijk waarheid en fictie op een kunstzinnige en commerciële wijze toont.

De informatie, diensten of producten die The City Plug-in, een coöperatie tussen ARTvertisements en Stylicious aanbiedt, hebben als intentie beelden te creëren die nieuwsgierig maken. Derhalve zijn historische feiten gefingeerd, geromantiseerd of aangepast in dienst van het doel. The City Plug-in kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele feitelijke onjuistheden, defecten of andere zaken die consequenties kunnen hebben, voortkomend uit het gebruik hiervan. The City Plug-in ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving.

The City Plug-in heeft zijn uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van het gebruikte archiefmateriaal te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. The City Plug-in heeft voor zover redelijkerwijs mogelijk zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden.

In het geval dat ondernemers/cliënten van The City Plug-in in hun communicatie-uitingen gebruikmaken van advertenties, vouchers, waardebonnen, toegangsbewijzen en dergelijke met onbeperkte downloadbaarheid, zijn eventuele financiële consequenties van de onbeperkte downloadbaarheid altijd voor rekening van afzenders van de boodschap te weten de betrokken ondernemers/cliënten van The City Plug-in. Nimmer kunnen dergelijke financiële consequenties worden afgewenteld op The City Plug-in. Een en ander geldt evenzeer voor financiële consequenties van leveringen en diensten van ondernemers/cliënten van The City Plug-in voorzover die voortvloeien uit samenwerkingsvormen met The City Plug-in.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!